Hai Bai Trung Hotel

Get in touch

Công ty Cổ phần Khách Sạn Hai Bà Trưng
Xếp hạng: 5 sao
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi,
Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262 38 99999 - 0262 35 88888 - 0262 35 77777
Fax: 0262 35 66666 - Mail: @hbthotel.vn

Send a message

Do you have anything in your mind to tell us? Please don't hesitate to get in touch to us via our contact form.